Auto ID & Smart Apps for Mobile Workers

SDT Informatics

Auto ID & Smart Apps for Mobile Workers

Field Service toepassing

Om het geheel reendabel te houden en de service van top kwaliteit is de organisatie en opvolging van de activiteiten van Field-Service medewerkers van cruciaal belang.

 

Een goed centraal beheer- & planning-systeem in samenwerking met het juiste systeem levert een aanzienlijke meerwaarde.

 

De Field-Service medewerkers krijgen een mobiele industriële handterminal, smartphone  of PDA. Al hun opdrachten en werkzaamheden worden ter plaatse weergegeven en geregistreerd.

Registratie van activiteit & prestatie

Visualisatie van de opdrachten alsook registratie van de genomen acties en prestaties gebeuren rechtstreeks op de PDA bij de klant ter plaatse. Dit alles gebeurt op efficiënte en gestructureerde wijze. Er kunnen natuurlijk altijd opmerkingen worden meegegeven indien er toch een variabele invoer noodzakelijk is en uiteraard kan men ook een bezoek rapport afdrukken op een compacte en mobiele printer.

 

Tijdsgebruik, GPS Tracking & navigatie

Field time management laat het bedrijf toe het tijdsgebruik van de veldmedewerkers bij hun verschillende opdrachten en activiteiten op te volgen. Dat maakt het ook mogelijk om bepaalde probleemsituaties te herkennen en desgevallend de organisatie van bepaalde activiteiten bij te sturen of te corrigeren, zodat de veldmedewerker zijn opdracht op een efficiëntere en soepeler manier kan afwerken. Via GPS kunnen ook de verplaatsingen van de medewerkers nauwkeurig in kaart gebracht worden, waarbij de medewerkers zelf kunnen genieten van de faciliteiten van het navigatiesysteem. Bij elke tankbeurt kan men ook het brandstof gebruik registreren.

 

Communicatie & Verwerking

Het doorsturen van de opdrachten naar de veld medewerker en ontvangst van de digitale bezoekrapporten gebeurt draadloos van bij de klant via WWAN GPRS/UMTS. Indien een onmiddellijke communicatie geen meerwaarde levert kan de communicatie ook gebeuren via het Internet, nadat de medewerker van zijn klanten bezoek terugkeert. De verwerking van de rapportering gebeurt eveneens automatisch. Het bedrijf realiseert zodoende een belangrijke tijdwinst. De bezoekrapporten kunnen dan aanstonds ter beschikking worden gesteld aan de klant via een extranet Internet applicatie.

 

Voordelen: Tijdswinst, Rapportering, Analyses en betere klantservice

De Field Service technieker heeft meer informatie ter beschikking: een overzicht van zijn werkopdrachten met de juiste prioriteiten en door het beheersysteem aangestuurde werkvolgorde. Het personeel op kantoor kan efficiënter ingezet worden en kunnen zich focussen op de belangrijkste taken, ze dienen geen rapporten over te typen, inlezen van de bezoekrapporten gebeurt automatisch.

 

Dankzij een geautomatiseerd field service management heeft het bedrijf ten allen tijde een overzicht van de activiteiten van zijn buitendienst medewerkers. Dit biedt het management de mogelijkheid om gedetailleerde analyses (nacalculatie, tijdsgebruik, efficiëntie van elke medewerker enz.) te maken en daarop strategische beslissingen baseren om het beheer van het veldwerk te verbeteren of bij te sturen.

 

SDT Informatics biedt oplossingen voor de mobiele field service medewerker, resulterend in een grotere efficiëntie, een vermindering van de foutenmarge, een grotere klantentevredenheid en aldus een groter rendement.

SDT Informatics
SDT Informatics
SDT Informatics